Poetrytadka.com


Wo Tujhe Bhool He Gaya Hoga, Itni Muddat Koi Masroof Nahi Rahta.

Wo tujhe bhool he gaya hoga

Wo tujhe bhool he gaya hoga

Achha Nahi Har Sakhs Se Ummeed Lagana
matlab Parast Logo Hai Bachke Raha Karo

Achha nahi har sakhs se ummeed lagana

Achha nahi har sakhs se ummeed lagana