www.poetrytadka.com

aap ki nar

aap ke dosti ek nazar chahiye
dil hai be ghar use ek ghar chaheye