www.poetrytadka.com

Aap ki nar

Aap ke dosti ek nazar chahiye
dil hai be ghar use ek ghar chaheye