www.poetrytadka.com

Mohabbat KI

Mohabbat kisse aur kab ho jaye andaza nhi hota ye vo ghar hai jika darwaza nahi hota
Mohabbat KI