www.poetrytadka.com

panno ki tarah

panno ki tarah
khali panno ki tarah din ja rhe hai kuch aa rhe hai kuch ja rhe hai