www.poetrytadka.com

daulat

daulat
Har cheez ka khona bhi badi daulat hai... Be-fikri se sona bhi badi daulat hai. iflas ne sakht-mout aasan kar di daulat ka na bhi hona daulat hai