www.poetrytadka.com

kwahish to thi

kwahish to thi
kwahish to thi milne ki par kabhi koshish nahi ki chocha ke jab khuda mana hai usko to bin dekhe hi pujenge