www.poetrytadka.com

Kwahish to thi

Kwahish to thi milne ki par kabhi koshish nahi ki chocha ke jab khuda mana hai usko to bin dekhe hi pujenge
Kwahish to thi