www.poetrytadka.com

Tum kahi bhi raho sir par tumhary ilzam to hai

Tum kahi bhi raho sir par tumhary ilzam to hai tum hari hatho ke lakero me mera name to hai
Tum kahi bhi raho sir par tumhary ilzam to hai