www.poetrytadka.com

Achha nahi har sakhs se ummeed lagana

Achha nahi har sakhs se ummeed lagana
matlab parast logo hai bachke raha karo
Achha nahi har sakhs se ummeed lagana