www.poetrytadka.com

khli panno ki

khli panno ki
khli panno ki tarah din ja rahe hai kuch aarhe hai kuch ja rahe hai