www.poetrytadka.com

Khli panno ki

Khli panno ki tarah din ja rahe hai kuch aarhe hai kuch ja rahe hai
khli panno ki