www.poetrytadka.com

Marathi Suvichar

This is poetry tadka Marathi Suvichar collection page. Here find and download latest 2022 Suvichar in Marathi as given below. So move down and read Suvichar Marathi at poetry tadka.

APJ Abdul Kalam Suvichar Marathi

APJ Abdul Kalam Suvichar Marathi

स्वप्न ती नसतात जी झोपल्यावर 
पडतात स्वप्न ती असतात जी
तुम्हांला झोपू देत नाहीत

Category : Marathi Suvichar

Suvichar in Marathi Text

Suvichar in Marathi Text

नेहमी लक्षात ठेवा 
आपल्याला खाली खेचणारे लोक 
आपल्यापेक्षा 
खालच्या पायरीवर असतात..
Always remember that the people 
who pull you down they are 
on a lower step than you.

Category : Marathi Suvichar

Changle Vichar

Changle Vichar

समुद्रातील तुफानापेक्षा 
मनातील वादळे अधिक 
भयानक असतात..

Category : Marathi Suvichar

Marathi Suvichar 2022.

100 suvichar in marathi

100 suvichar in marathi

माणूस म्हणतो,
पैसा आला की
मी काही तरी करेन...
पैसा आणतो,
तू काही तरी कर मगच मी येईन!

Category : Marathi Suvichar

Marathi Suvichar Good Morning

Marathi Suvichar Good Morning

मैञी अशी करा 
जी दिसली नाही तरी चालेल 
पण जाणवली पाहीजे..

Category : Marathi Suvichar