www.poetrytadka.com

APJ Abdul Kalam Suvichar Marathi

स्वप्न ती नसतात जी झोपल्यावर 
पडतात स्वप्न ती असतात जी
तुम्हांला झोपू देत नाहीत

यशस्वी कथा वाचू नका, 
त्यांनी केवळ संदेश मिळतो. 
अपयशाच्या कथा वाचा, 
त्याने यशस्वी होण्यासाठी कल्पना मिळतात.
- डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

APJ Abdul Kalam Suvichar Marathi