www.poetrytadka.com

Suvichar in Marathi Text

नेहमी लक्षात ठेवा 
आपल्याला खाली खेचणारे लोक 
आपल्यापेक्षा 
खालच्या पायरीवर असतात..

Nēhamī lakṣāta ṭhēvā 
āpalyālā khālī khēcaṇārē lōka 
āpalyāpēkṣā 
khālacyā pāyarīvara asatāta..

Suvichar in Marathi Text