www.poetrytadka.com

Marathi Suvichar Good Morning

आयुष्य जगण्यासाठी नुसते विचार 
असुन चालत नाही., 
सुविचार पण असावे लागतात.., 
आपण कसे दिसतो, ह्यापेक्षा 
कसे असतो याला अधिक महत्त्व आहे.
गुड मॉर्निंग

मैञी अशी करा 
जी दिसली नाही तरी चालेल 
पण जाणवली पाहीजे..

Marathi Suvichar Good Morning