www.poetrytadka.com

Marathi Quotes

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात. Now you are motivational quotes in Marathi page. And here read good thoughts in Marathi at poetry tadka Marathi quotes page. So go below and read reality marathi quotes at our Marathi collection page. तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवर लोक हसत नसतील तर तुमची ध्येये खूपच लहान आहेत हे लक्षात घ्या..

Motivational Marathi Quotes

Motivational Marathi Quotes

तुमचा वेळ हा मर्यादित आहे 
दुसऱ्यांच्या इच्छेचे 
आयुष्य जगून तुमचा वेळ 
वाया घालवू नका

कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय 
पार पडत नाही. 
शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात 
त्यानांच यश प्राप्त होते.

Good thoughts in Marathi

Good thoughts in Marathi

फुलांचा सुगंध हवेच्या दिशेने पसरतो, 
मात्र व्यक्तीचा चांगुलपणा 
प्रत्येक दिशेला पसरतो.

डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाही
भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत

Good Morning quotes in Marathi

Good Morning quotes in Marathi

कठीण काळात 
सतत स्वतःला सांगा
शर्यत अजून संपलेली नाही 
कारण मी अजून जिंकलेलो नाही
शुभ सकाळ

जी माणसं दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर आनंद 
निर्माण करण्याची क्षमता ठेवतात 
ईश्वर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद कधीच 
कमी होऊ देत नाही
शुभ सकाळ

Taunting quotes in Marathi

Taunting quotes in Marathi

माझा अनुभव हाच सांगतो कि 
नेहमी शांतता चांगली कारण 
नाजूक शब्दांनी लोक नाराज होतात

आपली बायको सुंदर आणि हुशार 
असावी असं सगळ्यांना वाटते पण 
दोन लग्न करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे

Positive thoughts in Marathi

Positive thoughts in Marathi

पैज लावायची तर स्वत: सोबतच 
लावा कारण जिकंलात तर, 
स्वत:चा आत्मविश्वास जिंकाल.. 
आणि हरलात तर स्वत:चाच 
अहंकार हराल..

जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते.. 
जेव्हा सर्वजण तुमच्या हरण्याची 
वाट पाहत असतात..