www.poetrytadka.com

Swami Vivekananda Quotes

2022-06-09 17:14:27

Anmol vchan swami vivekanand

aapko apne bhitar se hi vikash karna hota hai 

koy aapko sikha nahi sakta 

koy aapko aadhyatmik nahi bna sakta 

aapko sikhane wala aur koi nahi sirf aapki aatma hai 

anmol-vchan-swami-vivekanand