www.poetrytadka.com

Zamin me nahi dil me ugta hai

Duniya ka sabse khubsurat podha mohabbat ka hota hai
jo zamin me nahi dil me ugta hai
zamin me nahi dil me ugta hai