www.poetrytadka.com

ye jo chotu hote hai dukan hotlo me

ye jo chotu hote hai dukan hotlo me
ye jo chotu hote hai dukan hotlo me
darsal wo apne ghar ke bade hote hai