www.poetrytadka.com

Wo kahti kahta hai mere jaisa koi nahi milega

Wo kahti kahta hai mere jaisa koi nahi milega
maine fecbook pe sarch karke dekha hjaro bhare pade hai
wo kahti kahta hai mere jaisa koi nahi milega