www.poetrytadka.com

Wo be prwah bachpan wo choti choti khwahise

Wo be prwah bachpan wo choti choti khwahise
bas hansi aur sirf hansi kitne rais the hum
Wo be prwah bachpan wo choti choti khwahise