www.poetrytadka.com

Wo baat baat par deta hai parindo ke mesal

Wo baat baat par deta hai parindo ke mesal
saf saf kyu nahi khata mera saat chor do
wo baat baat par deta hai parindo ke mesal