www.poetrytadka.com

uske dushman hai bhut

uske dushman hai bhut
uske dushman hai bhut aadmi accha hoga
wo meri tarah shahar me tanha hoga