www.poetrytadka.com

Uske dushman hai bhut

Uske dushman hai bhut aadmi accha hoga
wo meri tarah shahar me tanha hoga
uske dushman hai bhut