www.poetrytadka.com

Tras gae kuch sunne ko tee lbo se

Tras gae kuch sunne ko tee lbo se
pyar ke bate naa sahi koi shikayat hi kar do
tras gae kuch sunne ko tee lbo se