www.poetrytadka.com

Toofan me taash ka ghar nahi banta

Toofan me taash ka ghar nahi banta
rone se bigda mukaddar nahi banta
ek har se koi fakir aur ek jeet se koi sikandar nahi banta
Toofan me taash ka ghar nahi banta