www.poetrytadka.com

tmam umar bhar tumhe zindagi

tmam umar bhar tumhe zindagi
tmam umar bhar tumhe zindagi ka pyar mile
khda kre ki khshi tumhe bar bar mile