www.poetrytadka.com

Life Suvichar Gujarati

જિંદગી મને રોજ શીખવે કે જીવતા શીખ,
એક સંધાતા તેર તૂટે તો પણ સિવતા શીખ.

ખુશી માટે ઘણું બધું ભેગું કરવું પડે છે એવી 
આપણી સમજ છે પણ હકીકતમાં તો ખુશી 
માટે ઘણું બધું જતું કરવું પડે છે.

દર્દ સિવાય જિંદગી અધુરી છે.
તો પણ જીવવું જરૂરી છે. 
ના કરજો અફસોસ તમારી જિંદગી પર, 
કેમ કે, તમારી જિંદગી વિના કોઈક ની 
જિંદગી અધુરી છે.

Life Suvichar Gujarati