www.poetrytadka.com

surakh kya huaa jeab me mari

surakh kya huaa jeab me mari
surakh kya huaa jeab me mari
chillar ke sath rishte bi gir gaye