www.poetrytadka.com

sohar ne halki aawazme bolatum bad me call

sohar ne halki aawazme bolatum bad me call
bivi ne nai sim le aur socha bati ko sarpraiz doo kichan me gai aur pati ko call ki
sohar ne halki aawazme bolatum bad me call karna abhi kmini kichan me hai