www.poetrytadka.com

shaam bhi khas hai waqt bhi khas hai

shaam bhi khas hai waqt bhi khas hai
shaam bhi khas hai waqt bhi khas hai- mujhko ihsas hai tujhko ihsas hai
is se jyada aur mujhko rab se kya chahiye -mai teri pashoo tu meri pas hai