www.poetrytadka.com

Satya Aur Jhooth

Satya wo daulat hai jisey pahle kharch karo aur zindagi bhar labh pao. Jhhot wo karz hai jis-sey thore samy sukh milta hai lekin zindagi bhar chukaana padta hai.
Satya Aur Jhooth