www.poetrytadka.com

saala bhekare be item pata le

saala bhekare be item pata le
bhekare :saheb dus rupeya dona chai pine hai
aadme :chai to pach rupeye ke aate hai
bhekare :saheb girlfriend be peyege
aadme :saala bhekare be item pata le
bhekare :nahi saheb item ne bhekare bana de