www.poetrytadka.com

rukhsat ghar se krtiu hai wo

rukhsat ghar se krtiu hai wo
rukhsat ghar se krtiu hai wo lakh duaaae dekr
ma ke dil me mohabbat apne jaisi rakkhi hai