www.poetrytadka.com

Pr tin char beto se ek maa pali nahi jati

Bartan maz maz ke tin char bacche pal leti haimaa
pr tin char beto se ek maa pali nahi jati
Pr tin char beto se ek maa pali nahi jati