www.poetrytadka.com

mut to badnam hai warna

mut to badnam hai warna
mut to badnam hai warna taklif zindagi bhi diya krti hai