www.poetrytadka.com

Mohabbat hai kya

Puchta hai jab koae ki duniya me mohabbat hai kya
mushkura deta hoo aour yad aajati hai maa
mohabbat hai kya