www.poetrytadka.com

mohabbat hai kya

mohabbat hai kya
puchta hai jab koae ki duniya me mohabbat hai kya
mushkura deta hoo aour yad aajati hai maa