www.poetrytadka.com

mera tkiya lakho ka bikta

mera tkiya lakho ka bikta
mera tkiya lakho ka bikta
agar aasuao ki kimat hoti