www.poetrytadka.com

Mar jane ke liae zahar kaphi hai

Mar jane ke liae zahar kaphi hai
mgar zinda rahne ke liae kafi zhar pina padta hai
mar jane ke liae zahar kaphi hai