www.poetrytadka.com

manzilo se gumrah kr dete

manzilo se gumrah kr dete
manzilo se gumrah kr dete hai kuch log
hr kisi se rasta puchna aacchi bat nahi