www.poetrytadka.com

Mana ki bhut kimti hai waqt tumhara

Mana ki bhut kimti hai waqt tumhara
anmol to hum bhi hai ye tum ne kha tha
mana ki bhut kimti hai waqt tumhara