www.poetrytadka.com

Mai samjha ye sab apne hai

Mai samjha ye sab apne hai
jab nid se jaga to pta chala sare sapne hai
mai samjha ye sab apne hai