www.poetrytadka.com

Mai fna ho gya gae fir bhi nahi badle

Mai fna ho gya gae fir bhi nahi badle
meri chahat sacchi thi unki nafrat sacchi
Mai fna ho gya gae fir bhi nahi badle