www.poetrytadka.com

Mai ek sitare ki sirat pe mar mita

mai ek sitare ki sirat pe mar mita warna
aasman se chand bhi krta tha isara mujhe
Mai ek sitare ki sirat pe mar mita