www.poetrytadka.com

mahfilo me tujhe dudhta hu mai

mahfilo me tujhe dudhta hu mai
sdma to mujhe bhi ki tujhse zuda hoo mai
lekin ye shocha ab tera kya hon mai
bikhr pada hai tere hi ghar me tera wazood
bekar mahfilo me tujhe dudhta hu mai