www.poetrytadka.com

Log apne yado ko jha dafan kar sake

Last Updated
Log apne yado ko jha dafan kar sake
shahar me ek aisa kabrrastab hona chahiae
log apne yado ko jha dafan kar sake