www.poetrytadka.com

kyu nikal doo whi to kmata hai

kyu nikal doo whi to kmata hai
ek dost dusre dost se
1:mere char bacche hai 1mba kiya hai 2 ma kiya hai 3phd kiya hai4 chor hai
2:dost 4 chor ko ghar se nikal kyu nahi dete
1:kyu nikal doo whi to kmata hai