www.poetrytadka.com

Kyu na sja de kambakht dil ko

Ek aznabi se baat kya ki qyamat ho gai
sare shahar ko es baatki khabar ho gai
kyu na sja de kambakht dil ko
doti ka irada tha aur mohabbat ho gai
Kyu na sja de kambakht dil ko