www.poetrytadka.com

krte hai galti hum to yuhi bhuladeti

krte hai galti hum to yuhi bhuladeti
krte hai galti hum to yuhi bhuladeti hai
hite hai khafa jab hum duniya ko bhula deti hai