www.poetrytadka.com

koi bhi insan puri duniya ke liae nahi

koi bhi insan puri duniya ke liae nahi
koi bhi insan puri duniya ke liae nahi zita
kuch khash logo ke zita hai jo uski sari duniya hote hai