www.poetrytadka.com

Koae puche unse jinki maa nahi hai

Pyar kahte hai kise aur mamta kya chiz hai
koae puche unse jinki maa nahi hai
Koae puche unse jinki maa nahi hai