www.poetrytadka.com

Khel tash ka ho ya zindagi ka

Khel tash ka ho ya zindagi ka
apna ekka tab hi dikhana
jab samne badshah ho
khel tash ka ho ya zindagi ka