www.poetrytadka.com

Kdam ruk gaae hai fool bikte dekh kar

Kdam ruk gaae hai fool bikte dekh kar
wo aksar kha karte the mohabbat fool jaisi hai
kdam ruk gaae hai fool bikte dekh kar